Polityka prywatności

exioo.com > Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisach internetowych znajdujących się w domenach www.exioo.com(zwanej dalej „Serwisem”) lub w inny sposób przekazywanych spółce exioo sp. z o.o.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dbamy o to, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej opisaliśmy zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych nam informacji obowiązujące w Serwisie.

Administratorem danych osobowych jest exioo sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Bulwary 10/26, 85-056 Bydgoszcz, dane kontaktowe: contact@exioo.com

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach wynikających z funkcjonalności, za pomocą której pozyskujemy dane, tj.:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazywane w formularzu kontaktowym,
  2. przekazania informacji o ofercie handlowej,
  3. utrzymywania prawidłowego działania czy bezpieczeństwa Serwisu, usprawniania jego działania i dopasowywania ich do preferencji użytkowników,
  4. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym wysyłki newslettera,
  5. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z nami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji funkcji konkretnego formularza czy uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, lub ułatwia i umożliwia korzystanie z Serwisu.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, a w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisem oraz w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie prawa do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Pozyskiwanie danych na potrzeby rekrutacji następuje na podstawie udzielonej zgody lub przepisu prawa, w zależności od planowanej formy zatrudnienia.

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, przez czas korzystania z Serwisu albo czas niezbędny na realizację kontaktu i ewentualnych dodatkowych zapytań, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. klienci, księgowi, prawnicy, osoby świadczące usługi marketingowe. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem contact@exioo.com
Nasi partnerzy

Zaufali nam

oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT