Klauzula informacyjna

exioo.com > Klauzula informacyjna

Prosimy o dodanie do treści dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych na potencjalnej współpracy i przyszłych rekrutacji przez exioo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Administratorem danych osobowych jest nexio sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bulwary 10/26, 85-056 Bydgoszcz, dane kontaktowe: contact@exioo.com

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przetwarzane będą w celu rekrutacji i zawarcia umowy o współpracy ze Spółką, a po jej zawarciu – w celu jej wykonywania.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o współpracy ze Spółką. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy ze Spółką oraz po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z nią związanych i spełnienia obowiązków archiwizacyjnych w zakresie dokumentacji pracowniczej; w przypadku niezawarcia umowy ze Spółką dane przechowywane do końca kolejnego roku kalendarzowego po roku, w którym zostały one osobowe będą zebrane przez Spółkę.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym organizacjom, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. klienci, księgowi, prawnicy. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem contact@exioo.com
Nasi partnerzy

Zaufali nam

oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT