Artykuły

Blog IT

exioo.com > Blog > Aktualności > IT Development Team

IT Development Team

28 maja 2019
Czym jest Software House?

Software House to firma specjalizująca się w opracowywaniu oprogramowania i konsultingu. Zwykle usługi takich firm nie ograniczają się do outsourcingu dostawców oprogramowania i tworzenia niestandardowych aplikacji dla ostatecznych klientów. Zapewniają również modelowanie i analizę, tworzenie stron internetowych i projektowanie graficzne, jakościowe i kompleksowe testy istniejących rozwiązań programowych, pełną obsługę oprogramowania dla opracowanych rozwiązań, doradztwo IT i zdalną administrację. Odpowiedni proces tworzenia aplikacji pozwala tworzyć oprogramowanie szybko, dobrze i tanio. Silna współpraca zespołowa i komunikacja z klientami pozwala nam zwiększyć bezpieczeństwo, jakość kodu i stabilność produktów. Software House to firma, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Zwykle oferują rozwiązania programowe dla urządzeń mobilnych, internetowych i desktopowych, które już przyczyniają się do sukcesu wielu firm. Software House zajmuje się także tworzeniem aplikacji mobilnych dla przedsiębiorstw. Tego typu przedsiębiorstwa oferują projektowanie stron internetowych, rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa oraz integrację usług aby zapewnić silną obecność online dla firm, zwiększyć sprzedaż, poprawić widoczność i zwiększyć bazę klientów. Budują także intranety i korporacyjne systemy internetowe, aby pomóc przedsiębiorstwom zautomatyzować procesy, zwiększyć wydajność i ułatwić zarządzanie przepływem pracy.

Schemat przykładowej struktury zespołu IT w Software House’ie.

 

Skład przykładowego zespołu IT w SH.

Head of Development jest liderem odpowiedzialnym za pomyślne dostarczenie oprogramowania i infrastruktury wsparcia IT. Odpowiada za zarządzanie zespołem programistów i specjalistów IT. Taka osoba jest też odpowiedzialna za stworzenie i dostarczenie architektury strategicznej, architektury oprogramowania i IT oraz administracji i wszystkich aspektów rozwoju oprogramowania.

Project Manager odpowiada za ogólny kierunek, koordynację, wdrażanie, kontrolę i realizację konkretnych projektów, zapewniając spójność ze strategią firmy, zobowiązaniami i celami. Główne zadania i obowiązki osoby na tym stanowisku to planowanie realizacji projektu, możliwa optymalizacja zakresu projektu, celów oraz rezultatów. Project Manager definiuje zadania i wymagania dotyczące zasobów. Opracowuje plany, gromadzi i koordynuje pracowników projektu. Jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem projektu i zaplanowaniem harmonogramu. Śledzi rezultaty projektu, a także zapewnia kierunek i wsparcie całemu zespołowi projektowemu. Project Manager stale monitoruje  i zgłasza postępy zainteresowanym stronom. Jest to niezwykle odpowiedzialne stanowisko wymagające doświadczenia oraz zdolności analitycznego myślenia. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.

Software Developer to specjalista od informatyki, który nadzoruje wszystko, co jest związane z tworzeniem oprogramowania, które zapewnia funkcjonalność i użyteczność urządzeń, takich jak komputery, telefony komórkowe i tablety. Osoba na tym stanowisku tworzy kody aplikacji i testuje oprogramowanie na podstawie specyfikacji projektu. Istotne jest analizowanie potrzeb użytkowników oraz wymagania dotyczące programu, aby określić możliwość wykonania projektu w określonym czasie i kosztach. Twórca oprogramowania odpowiada również za rozwiązywanie problemów w istniejącym oprogramowaniu oraz przygotowuje dokumentację projektową, aby opisać rozwój programu, logikę, kodowanie, testowanie, zmiany i poprawki.

QA Engineers są odpowiedzialni za zapewnienie jakości. Za pomocą narzędzi inżynierskich przeprowadzają testy oprogramowania. W zależności od wielkości projektu oraz stopnia skomplikowania wykonuje się testy manualne lub automatyczne. QA Engineer zapewnia, że powtarzalne i przewidywalne czynności wykonywane są automatycznie. Celem ich zadań jest zapewnienie terminowych, istotnych i znaczących informacji zwrotnych. Są zaangażowani w planowanie i wdrażanie strategii zarządzania jakością i testowania oprogramowania. Inżynier do spraw jakości bada jakość produktu, wprowadza ulepszenia i dba o jak największą satysfakcję klienta.

Business Analyst oferuje wskazówki i porady dotyczące wymagań i rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom biznesu, teraz i w przyszłości. Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za wypełnienie luki między IT a biznesem za pomocą analityki danych do oceny procesów, określania wymagań i dostarczania zaleceń i raportów opartych na danych do kierownictwa i interesariuszy. Ściśle współpracując z kluczowymi współpracownikami biznesowymi, jak również zespołami ds. Rozwoju i testowania, zapewniają, że opracowane rozwiązanie spełni wymagania biznesowe w akceptowalny i zrównoważony sposób. Analitycy biznesowi nie ograniczają się do jednego zadania lub działania. Z tego powodu istotne jest, aby posiadali kompetencje zarówno twarde do analizy danych, jak i te miękkie, aby tymi danymi dzielić się z odpowiednimi osobami.

Projektanci UX zajmują się głównie tym, jak produkt wygląda. UX Designer bada wiele różnych możliwych podejść do rozwiązania określonego problemu odbiorcy. Szeroka odpowiedzialność projektanta UX polega na doprowadzeniu do momentu, gdy produkt ma logiczną ciągłość. Przeprowadzenie testów użytkownika w celu obserwacji własnego zachowania jest jednym ze sposobów, w jaki projektant UX może to zrobić. Projektanci interfejsu użytkownika, czyli UI Designers są odpowiedzialni za projektowanie każdego ekranu lub strony, z którą użytkownik wchodzi w interakcję. Istotne jest także zapewnienie, że interfejs użytkownika wizualnie komunikuje ścieżkę, którą zaprojektował projektant UX. Projektanci interfejsu użytkownika są również odpowiedzialni za tworzenie spójnego przewodnika po stylach i zapewnienie spójnego języka projektowania w całym produkcie.

Nasi partnerzy

Zaufali nam

oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT