Artykuły

Blog IT

exioo.com > Blog > IT > DevOps interview Q&A (1st PART)

DevOps interview Q&A (1st PART)

11 marca 2020

Cześć 👋przygotowaliśmy dla Was zestawienie pytań dla DevOps’a. W pierwszej części 26 pytań z zakresu ogólnego o DevOps, GIT i Chef.

Już za tydzień druga część 26 pytań, gdzie omówimy dalej Chef’a, Dockera, Ansible raz Jenskins.

Śledźcie nasze profile:

gdzie wrzucimy drugą cześć. Poniżej zestaw pytań 👇👇👇

 

 1. Wyjaśnij, czym jest DevOps?
  Jest to termin w dziedzinie IT, który jest niczym innym jak praktyką, która kładzie nacisk na współpracę i komunikację zarówno twórców oprogramowania, jak i innych specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych. Koncentruje się na szybszym dostarczaniu oprogramowania i obniżaniu wskaźnika awaryjności wydań.
 2. Wymień, jakie są kluczowe aspekty lub zasady DevOps?Kluczowe aspekty lub zasada DevOps to:
  * Infrastructure as code (Infrastruktura jako kod)
  * Continous deployment (Ciągłe wdrażanie)
  * Automation (Automatyzacja)
  * Monitoring (Monitorowanie)
  * Security (Bezpieczeństwo)
 3. Jakie są podstawowe operacje DevOps związane z tworzeniem aplikacji i infrastrukturą?Podstawowe operacje DevOps to:
  * Application development (Rozwój aplikacji)
  * Code building (Budowanie kodu)
  * Code coverage (Pokrycie kodu)
  * Unit testing (Testy jednostkowe)
  * Packaging (Pakowanie)
  * Deployment (Rozlokowanie)
 4. Czym jest GIT?GIT to rozpowszechniona wersja systemu kontroli i system zarządzania kodami źródłowymi (SCM), z naciskiem na szybką i wydajną obsługę małych i dużych projektów.
 5. Co to jest repozytorium w GIT?Repozytorium zawiera katalog o nazwie .git, w którym git przechowuje wszystkie swoje metadane dla repozytorium. Zawartość katalogu .git jest prywatna dla git.
 6. Jaka jest różnica między GIT a SVN?Różnica między GIT a SVN jest nastepująca:
  a) Git jest rzadziej preferowany do obsługi bardzo dużych plików lub często zmienianych plików binarnych, podczas gdy SVN może obsługiwać wiele projektów przechowywanych w tym samym repozytorium.
  b) GIT nie obsługuje „commitów” w wielu gałęziach lub tagach. Subversion pozwala na tworzenie folderów w dowolnym miejscu w układzie repozytorium.
  c) Gits są niezmienne, podczas gdy Subversion pozwala użytkownikom traktować tag jako gałąź i tworzyć wiele poprawek w katalogu głównego tagu.
 7. Jakie są zalety korzystania z GIT?
  * Data redundancy and replication (Nadmiarowość i replikacja danych)
  * High availability (Wysoka dostępność)
  * Tylko jeden katalog git na repozytorium
  * Doskonałe wykorzystanie dysku i wydajność sieci
  * Collaboration friendly (Przyjazny dla współpracy)
  * Każdy rodzaj projektów może korzystać z GIT
 8. Dlaczego GIT jest lepszy niż Subversion?GIT to system kontroli wersji oprogramowania typu open source; pozwoli ci uruchomić „versions” projektu, które pokazują zmiany wprowadzone w kodzie w miarę upływu czasu, a także pozwala zachować wstecz, jeśli to konieczne i cofnąć te zmiany. Wielu programistów może kontrolować i przesyłać zmiany, a następnie każda zmiana może zostać przypisana do konkretnego programisty.
 9. Co to jest „Staging Area” lub „Index” w GIT?Przed ukończeniem zatwierdzeń można je sformatować i przejrzeć w obszarze pośrednim znanym jako „Staging Area” lub „Index”.
 10. Co to jest skrytka GIT?
  Skrytka GIT pobiera bieżący stan katalogu roboczego i indeksu, i umieszcza w stacku na później i zwraca czysty katalog roboczy. Jeśli więc jesteś w trakcie wykonywania czegoś i chcesz przeskoczyć do innej pracy, a jednocześnie nie chcesz stracić bieżącej edycji, możesz użyć skrytki GIT.
 11. Jaka jest funkcja git clone?
  Komenda git clone tworzy kopię istniejącego repozytorium Git. Aby uzyskać kopię centralnego repozytorium, „klonowanie” jest najczęstszym sposobem wykorzystywanym przez programistów.
 12. Co zawiera obiekt zatwierdzania (commit object)?
  * Zestaw plików reprezentujących stan projektu w danym momencie
  * Odwołanie do nadrzędnych obiektów zatwierdzania
  * Nazwę SHAI, 40-znakowy ciąg, który jednoznacznie identyfikuje obiekt zatwierdzenia.
 13. Jak utworzyć repozytorium w Git?
  Aby utworzyć repozytorium w Git, utwórz katalog dla projektu, jeśli nie istnieje, a następnie uruchom polecenie „git init”. Po uruchomieniu tego polecenia katalog .git zostanie utworzony w katalogu projektu, katalog nie musi być pusty.
 14. Jaki jest cel rozgałęziania w GIT?
  Celem rozgałęzienia w GIT jest to, że możesz utworzyć własną gałąź i przeskakiwać między tymi gałęziami. Pozwoli ci to przejść do poprzedniej pracy nie naruszając najnowszej.
 15. Jaki jest typowy wzór rozgałęziania w GIT?
  Powszechnym sposobem tworzenia gałęzi w GIT jest utrzymanie jednej gałęzi jako „Main” oraz  utworzenie kolejnej gałęzi w celu wdrożenia nowych funkcji. Ten wzorzec jest szczególnie przydatny, gdy wielu projektantów pracuje nad jednym projektem.
 16. Co to jest „conflict” w git?
  „Conflict” powstaje, gdy zatwierdzenie, które ma zostać scalone, ma pewne zmiany w jednym miejscu, a obecne zatwierdzenie ma również zmianę w tym samym miejscu. Git nie będzie w stanie przewidzieć, która zmiana powinna mieć pierwszeństwo.
 17. Co to jest kontrola wersji GIT?Za pomocą kontroli wersji GIT można śledzić historię kolekcji plików, wlacznie z funkcja przywracania kolekcji plików do innej wersji. Każda wersja przechwytuje migawkę systemu plików w określonym momencie. Zbiór plików i ich pełna historia są przechowywane w repozytorium.
 18. Co to jest Chef?
  Chef to potężne narzędzie do zarządzania konfiguracją i narzędzie do automatyzacji. Przekształca infrastrukturę firmy w ustrukturyzowany format kodu. Dzięki Chef możesz opracowywać skrypty, które mogą służyć do automatyzacji procesów informatycznych i biznesowych.
 19. Omów główne komponenty narzędzia Chef.* Architekturę Chef-a można podzielić na serwer, stację roboczą i węzeł.
  * Serwer Chef – serwer ten można uważać za centralny magazyn, w którym gromadzone są wszystkie dane niezbędne do skonfigurowania węzłów.
  * Chef Node – węzeł może być uznany za klienta odpowiedzialnego za udostępnianie danych w sieci i jest oparty na architekturze szefa-klienta.
  * Stacja robocza Chef – stacja robocza Chef-a może być uważana za hosta do modyfikowania danych konfiguracyjnych i Coookbooks, które są następnie przekazywane do serwera Chef-a.
 20. Czym jest Chef resource i jakie są jego funkcje?Chef resource można postrzegać jako części infrastruktury używanej do instalowania lub uruchamiania usługi. Tutaj omówimy niektóre ważne zasoby Chef-a:
  * Pożądany stan elementu konfiguracji można opisać
  * Aby doprowadzić określony przedmiot do stanu, będziesz wiedział, jakie są kroki
  * Możesz wybrać zasoby, takie jak pakiet, szablon lub usługi
  * Możesz wymienić właściwości zasobów i inne potrzebne szczegóły
  * Możesz pogrupować zasoby w przepisy opisujące działającą konfigurację.
 21. Co to są zasoby Chef-a i jego funkcje?Kiedy grupujesz zasoby, zostaje ono przekonwertowane na Recipe, co opisuje działającą konfigurację i zasady. Korzystając z Recipe, możesz uzyskać wszystko, co jest konieczne do skonfigurowania określonego systemu. Oto kilka ważnych funkcji Recipe:
  * Dzięki Chef Recipe możesz zainstalować składniki oprogramowania
  * Możesz zarządzać wdrażaniem plików i aplikacji
  * Możesz wykonać inne przepisy, używając jednego przepisu.
 22. Co to jest Chef Node i jakie jest jego znaczenie?
  Można traktować węzeł jako fizyczny serwer lub maszyne wirtualna, która jest składnikiem architektury Chef-a. Z jego pomocą, można wykonać dowolny zasób.
 23. Jaka jest różnica między Cookbook a Recipe w Chef?
  Gdy grupujesz zasoby razem, otrzymujesz Recipe, co jest przydatne w wykonywaniu konfiguracji i zasad. Po połączeniu przepisów otrzymujesz Cookbook, co jest łatwe do zarządzania w porównaniu do Recipe.
 24. Jaka jest różnica między Cookbook a Recipe w Chef?
  Gdy akcja dla zasobu Chef-a nie zostanie zdefiniowana, automatycznie wybierze akcję domyślną (Default).
 25. Jak działa repozytorium Chef?
  Można myśleć o repozytorium Chef jako o kolekcji Cookbooks, ról, środowisk, data bags i innych. Możliwe jest zsynchronizowanie repozytorium Chef-a z Gitem i systemem kontroli wersji w celu poprawy jego wydajności.
 26. Wyjaśnij, czym jest lista uruchomieniowa (run-list) w Chef?
  Lista uruchomieniowa (run-list) jest wymagana do określenia przepisów (Recipies), które są potrzebne do jej dzialania oraz kolejności, w której przepisy będą wykonywane.Niektóre zalety listy uruchomieniowej obejmują:
  * Zapewnia, że przepisy działają w tej samej kolejności, w jakiej zostały określone
  * Węzeł, na którym ma zostać wykonana lista uruchomieniowa, musi zostać określony.
  * Jest przenoszony ze stacji roboczej na serwer Chef-a i konsolę zarządzania.

Nasi partnerzy

Zaufali nam

oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT