Artykuły

Blog IT

exioo.com > Blog > Aktualności > 8 aspektów EFEKTYWNEJ kooperacji działów HR z agencjami

8 aspektów EFEKTYWNEJ kooperacji działów HR z agencjami

21 maja 2019
Co jest głównym celem pracy rekrutera?

Odpowiedź wydaje się prosta- przeprowadzenie procesu pozyskiwania pracownika z sukcesem. Zatrudnienie kandydata znającego wszystkie lub większość technologii i pasującego do kultury organizacji sprawia, że firma może osiągać swoje założenia, a czas spędzony w pracy może być przyjemny. Właśnie dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich ludzi do swoich zespołów.

Odpowiedzią na rynek pracownika i bolączki managerów z rekrutacjami, często jest decyzja współpracy z agencjami zatrudnienia.
Czy jest to dobre i zarazem przyjemne wyjście z trudnej sytuacji kadrowej?

Specjaliści HR z działów wewnętrznych nie zawsze są zadowoleni z pomocy, którą oferują agencje- z różnych względów:
 • kandydaci nie spełniają wymagań stanowiska albo agencje w ogóle ich nie dostarczają,
 • kandydaci nie są dobrze, lub w ogóle, weryfikowani pod kątem języka i ich oczekiwań,
 • komunikacja pomiędzy działem HR i agencją nie jest ujednolicona i płynna,
 • warunki współpracy nie są dobrze dopasowane do potrzeb klienta.
Z drugiej strony rekruterzy z agencji mogą napotykać inne utrudnienia płynące ze współpracy z HR’ami:
 • brak pełnych informacji na temat stanowiska,
 • brak feedbacków na temat przesłanych kandydatów i osób w procesach,
 • trudności w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za proces,
 • wiadomość o zamknięciu rekrutacji bez konkretnych informacji.

Zapewne większość rekruterów boryka się i borykała z niektórymi z powyższych 😉

Wyzwań podczas takiej relacji jest dużo więcej, ale właśnie dlatego warto pamiętać, że cel jest wspólny i tylko dzięki dobrej współpracy osiągnięcie oczekiwanych efektów będzie możliwe.

Co zrobić by współpraca między działami HR i agencjami była lepsza?

Poniżej 8 aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Kompleksowość.
  Na początku współpracy warto określić czego firma potrzebuje i oczekuje po współpracy z agencją oraz czy firma zewnętrzna posiada odpowiednie zasoby do realizacji zlecenia. Ciekawym posunięciem jest włączanie dodatkowych rozwiązań zaoszczędzających czas firm, takich jak: przeprowadzenie dodatkowego etapu lub umawianie spotkań przez headhuntera. Dzięki temu agencja może bardziej zaangażować się w proces.
 2. Elastyczność
  Współpraca z klientem powinna być „szyta na miarę”. Każda firma ma swoją określoną politykę, którą chce podążać, uwarunkowaną pochodzeniem kapitału firmy czy wyznaczonym specjalnym standardom. Odzwierciedlać to mogą preferencje do formy współpracy z pracownikami czy warunków zawieranych z agencją. Warto być przygotowanym na różne scenariusze.
 3. Terminowość
  W większości przypadków planowany termin zatrudnienia znany jest na początku procesu rekrutacyjnego. Wiąże on się z realizacją zobowiązań dla klientów wewnętrznych lub zewnętrznych. Terminowe dostarczenie kandydata pozwala na brak opóźnień działów, do których jest realizowana rekrutacja na samym początku.
  Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie ram czasowych poszczególnych etapów w momencie rozpoczynania poszukiwania kandydatów.
 4. Skuteczność
  Jest efektem włożonych nakładów, które  przekładają się na ilość kandydatów w rekrutacji, późniejszego monitorowania procesu i sytuacji kandydata, oraz szczyptą szczęścia :).Statystycznie rzecz biorąc ilość pracy rekrutera z agencji powinna przekładać się na późniejszą liczbę kandydatów w procesie, także szczęściu warto pomagać.
 5. Produktywność
  Żeby mijający czas od zgłoszenia zapotrzebowania do potencjalnego zatrudnienia nie szedł na marne, należy go dobrze zaplanować,  następnie sprawdzać postępy i nakładać ewentualne poprawki, wszystko w stałym kontakcie między HR’ami i agencją.
 6. Profesjonalizm
  Chcąc być partnerem między sobą należy odznaczać się wysokim poziomem umiejętności rekruterskich, branżowych oraz interpersonalnych. Pierwsze dwie łatwiej wyszkolić, dzięki wielu materiałom, które mamy aktualnie dostępne. Do trzeciego aspektu można mieć predyspozycje, ale jak to się mówi- „dla chcącego nic trudnego”.
 7. Transparentność
  Ostatnio bardzo modne słowo, ale jasna i przejrzysta współpraca jest bardzo ważnym aspektem współpracy. Będąc otwartym w relacji i komunikując postępy oraz trudności, które napotykamy- jesteśmy wiarygodni w oczach klienta lub rekrutera z agencji, a na tej podstawie możemy budować- niezastąpione zaufanie.
 8. Bezpieczeństwo
  Każda ze stron powinna odczuwać bezpieczeństwo współpracy ze względu na oczekiwane potencjalne wyniki. Znaczna większość zlecanych projektów realizowana jest na zasadzie success-fee, co daje bezwzględny komfort współpracy patrząc ze strony działu HR. Warto również pamiętać o poczuciu bezpieczeństwa rekruterów z agencji. Dzięki informowaniu na bieżąco o stanie projektu i możliwych rozwiązaniach headhunter wie, że projekt jest aktualny, dzięki czemu jego motywacja i wyniki powinny być lepsze.

Postępując zgodnie z tymi cechami charakterystycznymi, współpraca działów HR i agencji jest dużo przyjemniejsza i efektywniejsza. Mając świadomość wspólnego celu oraz wzajemne zaufanie- żadne trudności nie będą straszne.

Nasi partnerzy

Zaufali nam

oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT
oferty pracy IT